Regulamin


 1. Doba hotelowa standardowo zaczyna się o 16 w dniu przyjazdu, a kończy o 11 w dniu wyjazdu - zmiany możliwe są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. W trakcie pobytu Goście odpowiadają za Chatkę i jej wyposażenie, a wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać Właścicielom osobiście lub telefonicznie (512044262).
 3. Za dzieci odpowiadają ich rodzice.
 4. Standardowo Chatka Spichlerz mieści 7 osób, dostawki (materace na podłodze) nie są możliwe. Mamy prawo odmówić przyjęcia większej liczby Gości niż uzgodniono w rezerwacji.
 5. Nie przyjmujemy zwierząt. Mamy prawo odmówić pobytu Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę wbrew postanowieniom regulaminu.
 6. Rezerwacja uznawana jest po zaksięgowaniu zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego (~25% całości) na koncie 70 1140 2004 0000 3302 7665 5663 w ciągu jednego dnia roboczego od dokonania rezerwacji. Tytuł przelewu powinien zawierać daty początku i końca rezerwacji. Pozostała część kwoty staje się należna z datą początku rezerwacji i jest płatna gotówką na miejscu lub przelewem najpóźniej w dniu rozpoczęcia rezerwacji.
 7. W wypadku rezygnacji z pobytu w okresie wysokim (1 lipca–31 sierpnia, 31 grudnia–1 stycznia, 1–3 maja) wyrażonej przed upływem 60 dni od daty rozpoczęcia pobytu zwracamy 100% zadatku, 60-30 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% zadatku, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zadatku nie zwracamy. Zadatki pobrane na poczet pobytów poza okresem wysokim niezależnie od terminu rezygnacji nie będą zwracane. O rezygnacji należy powiadomić pocztą elektroniczną na adres chatka@radwanowka.pl, sms na numer 512044262 lub Messengerem http://m.me/radwanowka.
 8. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację umowy, lub gdy realizacja umowy spowodowałaby rażącą stratę jednej ze stron umowa może być rozwiązana, a zadatek zwrócony w wysokości, w jakiej został wpłacony zgodnie z art.  394 Kodeksu Cywilnego.
 9. Właściciel może ustanowić  kaucję na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez gości płatną przy kwaterowaniu w chatce.
 10. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, świec itp. w środku budynku.
 11. Używanie materiałów pirotechnicznych jest niedozwolone, także w okresie sylwestrowym.
 12. Rozpalonego pieca nie należy pozostawiać bez dozoru. Przed udaniem się do snu lub opuszczeniem Chatki wsad opału powinien się wypalić. Za obsługę pieca odpowiedzialni są Goście.
 13. Niedopałki papierosów prosimy wrzucać w określonym miejscu, wskazanym przez Właścicieli.
 14. Wewnątrz Chatki (na górze i dole) należy chodzić w obuwiu domowym lub boso. Nie zapewniamy obuwia domowego.
 15. Wyposażenia Chatki (pościeli, koców, narzut, poduszek, materacy, ręczników itp.) nie należy używać na zewnątrz w szczególności na trawniku.
 16. Należy zabezpieczyć wyposażenie zewnętrzne (leżaki, parasol itp.) na noc i przy każdorazowym oddaleniu się od Chatki. Często mocno wieje i to co zostawicie na zewnątrz może zostać porwane lub zniszczone.
 17. Właściciel może wejść do Chatki pod nieobecność Gości w sytuacjach wymagających interwencji (np. pootwierane okna w trakcie burzy, podejrzenie łamania postanowień regulaminu).
 18. Miejsce śmieci jest w koszach w Chatce lub w koszu przy ognisku. Obowiązuje segregacja odpadów. Po zapełnieniu w/w koszy zawiązane worki ze śmieciami należy umieścić w dużym kontenerze na parkingu za Domem Właścicieli, a kosze wyposażyć w nowe worki (są w chatce). Niedozwolone jest pozostawianie śmieci na zewnątrz na noc ze względu na dzikie zwierzęta oraz wiatry.
 19. Parking dostępny na posesji jest niestrzeżony.
 20. Droga prowadząca do Polany Radwanówka jest drogą gminną, za jej utrzymanie odpowiada Urząd Gminy Uście Gorlickie. Nie zapewniamy pomocy przy wjeździe oraz wyjeździe na teren Polany. Goście wjeżdżają na własna odpowiedzialność, w zimie wymagany jest napęd 4x4 lub łańcuchy śniegowe oraz umiejętność korzystania z tych narzędzi.
 21. Palenie ogniska możliwe jest w wyznaczonym i przygotowanym miejscu. Po zakończeniu ogniska należy je dokładnie zgasić - woda dostępna jest w beczce przy chatce, w zimie ognisko należy zasypać śniegiem. Zastrzegamy sobie możliwość okresowego wyłączenia ogniska z eksploatacji w związku z niską wilgotnością ściółki leśnej (jesteśmy pod lasem).
 22. Drewno na ognisko może być przygotowane w okolicy ogniska, w przypadku jego braku należy zebrać drewno w okolicznym lesie. Niedozwolone jest spalanie w ognisku drewna przygotowanego do pieca (“ćwiartek”).
 23. Na noc oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne Chatki należy gasić.
 24. Polana Radwanówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości po ich wymeldowaniu. Przez okres 1 miesiąca jest możliwość ich odbioru osobistego lub wysyłki na koszt Gości.
 25.  W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są do zdania obiektu. Wszelkimi stratami dokonanymi umyślnie jak i nieumyślnie (również ujawnionymi po wymeldowaniu) zostanie obciążona osoba dokonująca rezerwacji.
 26. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa ze skutkiem natychmiastowym z winy Gości.
 27. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z wcześniejszego opuszczenia obiektu lub zakończenia pobytu, lub nie rozpoczęcia pobytu wynikłego ze złamania regulaminu.
 28. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z zakończenia pobytu przed końcem rezerwacji wynikającego z woli gości, o ile przed rozpoczęciem pobytu nie ustalono inaczej.
 29. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z rozpoczęcia pobytu po dacie rozpoczęcia rezerwacji, o ile przed rozpoczęciem pobytu nie ustalono inaczej.
 30. Za poziom wody w zbiorniku Jezioro Klimkowskie odpowiada Natura oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle, Nadzór Wodny Gorlice.