Kilka kadrów w zimowej scenerii

Bartosz Radwan, 16 lutego 2021  

Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg…